خانه‏ ی جدیدمان را دوست دارم. جان کندیم تا همین آپارتمان نقلی را خریدیم. چیزهای کوچکی دارد برای خوشبختی. مثل خانه‏ ی همه‏ ی آدم‏های دیگر. آدم باید رفتار خانه‏ اش را بشناسد، هرچقدر هم کوچک، باید بداند کجای خانه مال فراغت است و تنهایی، کجایش مال معاشرت. همه ‏جای خانه آدم می ‏تواند بخندد، خوش  باشد، معاشرت کند، اما فقط یک جای خانه برای اندوه آدم جای حسابی دارد.

/ 1 نظر / 3 بازدید
گندم

به شدت موافقم ... با سلام.