بعضی وقت‌ها که توی خیابان یا پیاده‌رو راه می‌روم، دستم را توی جیبم که می‌کنم حس می‌کنم بیشتر با خودم تنها هستم. بیشتر با خودم هستم.

به اضافه: روی پل عابر پیاده حتا بیشتر. می فهمید؟ اینطوری بیشتر با خودم می‌شوم.

/ 30 نظر / 3 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ميلاد

آهای کجا تهنا تهنا ؟ها نميگی لولو مياد ميخوردت

Nathaniel

مخصوصاً وقتي كه جيب ها خالي ه خالي ه...آي احساس تنهايي ميكني

صورتک خيالی

من هميشه سعی ميکنم موقع راه رفتن دستم رو توی جيب اين و اون بکنم اينطوری اصلا احساس نميکنم که تنهام حتی احساس ميکنم همه با چشمهاشون به من زل زدن و ميخان بخورنم!

سمانه

حالا نمی‌شه بالای پل رو بی خيال شی... خطرناکه احساس تنهايی اونجاها، يه موقع كار دست خودت مي‌ديا... حالا من گفته باشم...

نمي دونم

من معمولن نمی دونم چرا جيب ندارم. پست که گذشت از سر ما هر چه که بودت هم عالی بود.

گل پر

من از اين لحظه ها که خودم را تنها گير ميارم بعد از يه زندگی پرهياهو خوشم مياد

اکبر آقا‌ + اژدر آقا

ببنيم٬ اين دست تو جيب کردن که احيانا ارتباطی به اون دست تو جيب کردن پست ۹ بهمن نداره که؟!

يکوری

من وقتی روی پل ام فقط می خوام کسی نباشه روووش تنها بشم بد با سرعت روووش بدوام يا يا اره اين بهتر برم لبش وايسم آدامسم رو تف کنم پايين

گلشن

هميشه توی شلوغی و سر و صدای آدم ها تنها تر ميشم...