/ 8 نظر / 12 بازدید
علی

با هرکس تقسیم کنم / با تو یکی نمی کنم / چون همه اش ضرره!

واييــــــــــــــــــي نگو ينی ميشه اين قد وای

ميلاد

اين يارو پايينيه من بودم / ميگم وبلاگ قشنگی داری به منم سر بزن

ميلاد

منم يه پست با همين عنوان داشتما

مرجون

من چشيدن مزه اين بازي رو مديون شمام ها! گرچه ُتحليل و استذلال کار روشنفکراس دختره! يادته؟