خواب

بِشون گفتم: کثافتا، سیمانی که نیستین؟ هستین؟ خوب بشنوین من چی می‌گم. اینجا... اینجای من داره داغون می‌شه و کله‌مو نشون  ‌دادم.

/ 15 نظر / 12 بازدید
نمایش نظرات قبلی
داريوش

خوب از روی مقنعه يا روسريت يه چسب زخم بزن تا خوب بشه

دزدکی

بعدش حندیدن و نگاه عاقل اندر سفیه بهت انداختن. مگه نه؟

ميلاد

بابام ميگه ساختمون بعدی رو اسکلت ميزنيم حالا نميدونم با آهن کثافت چی ميشه

ميلاد

ما به سر درد هاد يه چيزی ميگيم که اگه به اوميد خدا ۲۰ سالم شد شايد بت گفتم

وهم سبز

سيمانی ؟نيستيم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اگه هم نباشی به مرور زمان تو هم ميشی.... سرتو می گم... بی خيالش می شی...

horizon

توی خواب هم يه دقه خواب نداريم خواهر از دست اين جماعت ! کم مونده توی یکی از همین خوابا با يه کمونچه ٬ نه ! تپونچه بزنم خودمو خلاص کنم !

کمشده

سلام معلومه خيلی اوضاع خرابه ....بيچاره اون دو

سیزیف

برو عقب...بعد با سرعت بيا جلو...سرتو محکم بکوب تو ديوار...اگه يکم شانس داشته باشی خوب ميشه...