اينو ببين مانی:

« نمی دانم باغ بزرگ انستیتو پاستور ایران را دیده اید یا نه. درختان سپیدار بلند و بسیار زیبایی دارد. دوستی داشتم که آنجا کار می کرد. این دوست با زنی شوهردار رابطه داشت. هروقت که زن می آمد، بچه اش را هم می آورد. دوستم تفنگی بادی داشت. زن را به دفترش هدایت می کرد، بعد تفنگ را از پشت یکی از قفسه ها بر می داشت، دست بچه را می گرفت و می آمد به باغ. کلاغ هایی را که روی شاخه های سپیدارها نشسته بودند نشانش می داد و می گفت: این کلاغ ها را می بینی؟ همه اش مال توست! تا دلت می خواهد شکارشان کن. تفنگ را به بچه می داد و می آمد به دفترش، سراغ زن. این دوست همیشه به من می گفت: اگر آن کلاغ ها می فهمیدند برای چه کشته می شوند تو هم می فهمی! »

چاه بابل ـ رضاقاسمی

/ 15 نظر / 3 بازدید
نمایش نظرات قبلی
صدف

حالا مساله اينجاس که کلاغها هم بفهمن ما نمی فهميم

آرمان

خوب معلومه برای چی کشته ميشن!!! در راه خدا!!!

آرمان

اوا خواهر!!! یادم رفت آدرس وبلاگمو بنویسم..

سميرا

يعنی ما نبينيم؟ .../ به دوستت ميگفتی خودتی!

پیچک تنها

یعنی پشت هر فهمیدنی همینقدر پستی و دون مایگی خوابیده ، آزاده خانم این چه حرفی بود شما زدی !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

محمد

بچه که بودم ... يادم مياد لو رفتن تمام اونچيزايی که قرار بود کسی نفهمه ... کسی ندونه ... تقصير کلاغا بود ... اونا هميشه همه چیزو می دونستن و من نفهم هنوز که هنوزه اينو نمی فهمم که چطور ... باری ... خياط در کوزه افتاد نه اين يه دفعه رو ...

محمد

يه جورايی هميشه با خوندن اين پاراگراف ياد کوری و کمکی Eyes Wide Shut می افتم ... چه ملغمه ای ... باری قاطی خوبه ... می دونی که ... نئشگيش مانا و ديرپاست ...

محمد

و تو هنوز می لنذی و رموک و خموش ... می پيچی بر خودت و می شکنی که هيچ ... که هيچ ... و نمی دانی که چقدر دلم می خواهد سير با هم حرف بزنيم ... نمی دانی ...

horizon

کلاغ ها که هيچگاه نخواهند فهميد ٬ پس وای به حال خودمان ! ( راستی مبارکه .. سبک ٬ راحت و زيبا )