۱۳۸٥/۱٠/۱٠
ورنیه

این بار وقتی می گویم دلم برایت تنگ شده یعنی که: اینقدر ... یعنی اینجوری که تو نوک انگشت شست – شصت؟ – و نشانه ات را طوری به هم نزدیک کنی که در فاصله ای قبل از اینکه در یک نقطه و فقط یک نقطه به هم مماس شوند، نگه داشته شوند. دقیقن دلم همین اندازه شده، یک چشمت را هم میتوانی ببندی و ابروی آن چشم دیگرت را که باز است همراه با چشمی که برای دقت کردن به میزان فاصله ی انگشت ها خیره می کنی، بالا ببری. دقیقن همینقدر!

لطفن: یکی منو پینگ کنه.

+ نوشته شده در ۸:۱۱ ‎ب.ظ توسط آزاده رحيمي