۱۳۸٥/۸/٢٠
هارُر انيميشن ---> خشانت دارد بَبَم جان!

 

HAPPY THREE FRIENDS

چندعدد حیوانِ خجسته دل

افکت های صوتی ِ متلاشی شدن اعضاء بدن

قُلُپ قُلپ، تسشششش، فررررررت، بققققضضضضض، شالاپ، جززززززز ....

 

  

 

 واضح است که  تماشای آن به دیگر خجسته دل های عزیز  پیشنهاد می شود.

 

+ نوشته شده در ۱٠:۱۳ ‎ب.ظ توسط آزاده رحيمي