۱۳۸٤/٤/۱٤
آنتراکت

جيک جيک ميکنم و خوش ميگذرد همچنان! ... حس خوبِ داشتن ِ همه ی اون چيزهايی که ميتونی داشته باشی و داري، و ناديده گرفتن همه ی اون چيزهايی که بايد داشته باشی و نداری. گاهی بايد فقط زنده گی کرد. کم و بيش اش هم بماند تا بعد!

+ نوشته شده در ۱۱:۱٠ ‎ق.ظ توسط آزاده رحيمي