۱۳۸٤/٤/۳
 

 

        ترانه

 

 

 

-   امروز چه روزی است؟

-   ما خود تمامی ِ روزهاییم ای دوست

  ما خود زنده گی ایم به تمامی ای یار،

  یکدیگر را دوست می داریم و زنده گی می کنیم

  زنده گی می کنیم و یکدیگر را دوست می داریم و

  نه می دانیم زنده گی چیست و

  نه می دانیم روز چیست و

  نه می دانیم عشق چیست.

 

 

  « ژاک پره ور»

 ..................

* جمعه روز شستن رخت های نشسته، ديدن خوابهای تلنبار شده ی در طول هفته، روز کش و قوس آمدن های بيهوده و ديدن فيلم هايی است که از اين و آن گرفته ای! امروز روز ديدن فيلميه که از گنجيشکم گرفتم!

+ نوشته شده در ۱٢:٢٧ ‎ب.ظ توسط آزاده رحيمي