عناوین مطالب وبلاگ آفتاب‌پرست
» فرط :: ۱۳٩۱/٩/۱۸
» بار دیگر خیابانی که دوست می‌داشتم :: ۱۳٩۱/۸/٢٠
» بداهه‌نوازی :: ۱۳٩۱/٢/۱٠
» خاطرات فراموشی :: ۱۳٩۱/٢/٤
» ۱۳٩۱/۱/٢۱ :: ۱۳٩۱/۱/٢۱
» این دست استخون نداره / نون خورده و جون نداره :: ۱۳٩۱/۱/٢۱
» Inside :: ۱۳٩۱/۱/٢٠
» تهران شهر بی‌دفاع :: ۱۳٩٠/٩/٢۳
» ۱۳٩٠/٩/٢۱ :: ۱۳٩٠/٩/٢۱
» ۱۳٩٠/٩/٢ :: ۱۳٩٠/٩/٢
» رابرت یاگر :: ۱۳٩٠/۸/٢٦
» و اما حشمتیه :: ۱۳٩٠/۸/٢۳
» ۱۳٩٠/۸/۱٤ :: ۱۳٩٠/۸/۱٤
» گ مثل گیاه :: ۱۳٩٠/۸/۱
» *Requiem for a Dream :: ۱۳٩٠/٧/۱۳
» ۱۳٩٠/٧/۱٠ :: ۱۳٩٠/٧/۱٠
» در سنگر تلاش :: ۱۳٩٠/٧/۳
» تنهایی بی‌هیاهو :: ۱۳٩٠/٦/٢٠
» اندر احوالات مدرنیته و خانه‌ی پدری :: ۱۳٩٠/٦/۱۸
» مسئله :: ۱۳٩٠/٦/٥
» ۱۳٩٠/٦/٢ :: ۱۳٩٠/٦/٢
» ۱۳٩٠/٥/٢۸ :: ۱۳٩٠/٥/٢۸
» ۱۳٩٠/٥/۱۸ :: ۱۳٩٠/٥/۱۸
» یک: حمید. :: ۱۳۸٩/۸/۱۱
» ۱۳۸٩/٧/۱۱ :: ۱۳۸٩/٧/۱۱
» امروز :: ۱۳۸٩/۳/٢٠
» ۱۳۸٩/٢/٢٦ :: ۱۳۸٩/٢/٢٦
» نبی چاخان- یک. :: ۱۳۸٩/٢/۸
» در باب نتیجه گرا بودن والدین از نوع ایرانی :: ۱۳۸٩/٢/٥
» obligation :: ۱۳۸٩/۱/٢٤
» بی‏جنبه :: ۱۳۸٩/۱/۱٦
» ۱۳۸۸/۱٢/۱٩ :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٩
» ۱۳۸۸/۱٢/۱۸ :: ۱۳۸۸/۱٢/۱۸
» مردی برای تمام فصول :: ۱۳۸۸/۱۱/٩
» و اما :: ۱۳۸۸/۱٠/٤
» ۱۳۸۸/٩/۳٠ :: ۱۳۸۸/٩/۳٠
» خواهر داشتن چقدر خوب است ... :: ۱۳۸۸/٦/٢
» رشد طبیعیِ از دست رفته! :: ۱۳۸۸/٥/٢٥
» بیا بریم به مزار ملا ممد جان!! :: ۱۳۸۸/٢/٩
» کسی نخواست شبدرِ چارپر بشه، از بد یا خوبِ روزگار فقط شمبلیله شد. :: ۱۳۸۸/۱/٢٩
» به تو. به من. :: ۱۳۸٧/۱٢/٢۱
» آفتاب پرست Feat مسعود کیمیایی :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٢
» ... و کور شوم اگر دروغ بگویم :: ۱۳۸٧/۱٢/٦
» میان لخ‌لخِ دمپایی و اتاق، که بوی ادویه می‌دهد. :: ۱۳۸٧/۱۱/٦
» قصه این جا که رسید ... :: ۱۳۸٧/۱٠/۱
» نیایش :: ۱۳۸٧/٩/۱٢
» فرشته :: ۱۳۸٧/٩/٤
» تصاویر سِرتِق. ناخودآگاهیِ یک عبارت که کُلّن ربط ندارد. :: ۱۳۸٧/۸/٢٦
» بازخوانی یک پرونده‌ی عشقی- پلیسی- اکشن- تاریخی- علمی- بی‌ناموسی. :: ۱۳۸٧/۸/۱٦
» یک پست طولانی: من خود نوستالژی هستم - آزاده feat محسن نامجو. :: ۱۳۸٧/٧/۱٥
» بیدی که به خود می‌لرزد :: ۱۳۸٧/٦/٢٦
» به فرانچسکا :: ۱۳۸٧/٦/۱۱
» می‌توان همچون عروسک‌های کوکی بود.* :: ۱۳۸٧/٦/۱
» مانیفستِ الان. :: ۱۳۸٧/٥/٢٤
» وصیت :: ۱۳۸٧/٥/۱۳
» نمایشنامه‌‌ی "عُلما در کافه نشسته بودن دورِ هم که ..." یا "عصر یخبندان چاهار" :: ۱۳۸٧/٥/۱٠
» مای فیوُرایتز. :: ۱۳۸٧/٥/۳
» خاگینه :: ۱۳۸٧/٥/۱
» استفاده‌ی ابزاری :: ۱۳۸٧/٤/۳
» از اون حرفاس! :: ۱۳۸٧/۳/٢۳
» با احتسابِ امروز، چند روز است که رفته‌ام. :: ۱۳۸٧/۳/۱٧
» ۱۳۸٧/۳/۱۳ :: ۱۳۸٧/۳/۱۳
» فراخی + صرفه‌جویی در مصرف بنزین :: ۱۳۸٧/۳/٤
» احسان :: ۱۳۸٧/٢/٢۸
» بریکینگ نیوز: :: ۱۳۸٧/٢/۱٩
» تاک شو – زوج خوشبخت. :: ۱۳۸٧/٢/۱۸
» ۱۳۸٧/٢/۱٦ :: ۱۳۸٧/٢/۱٦
» این‌جا، این کوچه عجب عابرانی دارد ... :: ۱۳۸٧/٢/۱٤
» داستانِ مدوّر ِ دیوید لینچ :: ۱۳۸٧/۱/٢٧
» صبحانه :: ۱۳۸٧/۱/٢٤
» حالا بیا اینجا، بیا اینجا، اونجا نه. :: ۱۳۸٧/۱/٢٠
» جزوه‌ی اخلاق. :: ۱۳۸٦/۱٢/۱
» ۱۳۸٦/۱۱/۱٠ :: ۱۳۸٦/۱۱/۱٠
» داستان آدمی که خواست دوباره بنويسه! :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٦
» کات! :: ۱۳۸٦/۱٠/٦
» که آرزوی دور دست تحرک/ در ديدگان کاغذيش آب می شود :: ۱۳۸٦/۱٠/٥
» خوشگلا بايد برقصن خوشگلا بايد برقصن. :: ۱۳۸٦/۱٠/۳
» بشمار! :: ۱۳۸٦/٩/٢٧
» تکه‌خوانی :: ۱۳۸٦/٩/۱۸
» و مرگ که ما را تکمیل می‌کرد. :: ۱۳۸٦/٩/۱٥
» معمای هستی :: ۱۳۸٦/٩/٧
» تِرن یُر اسپیکرز آن! :: ۱۳۸٦/۸/۳٠
» خيخيخيخيخيخيخييی* :: ۱۳۸٦/۸/٢٦
» توی راه ِ اداره، شرکت محل کار یا همچو چیزی. :: ۱۳۸٦/۸/۱٢
» خواب :: ۱۳۸٦/۸/٧
» یاور بعضی وقتا مومن :: ۱۳۸٦/٧/۳٠
» اعتراف :: ۱۳۸٦/٧/٢٦
» آمالِ دوره‌ای - بخش اول :: ۱۳۸٦/٧/۱٩
» ۱۳۸٦/٧/۱٦ :: ۱۳۸٦/٧/۱٦
» تکه خوانی :: ۱۳۸٦/٧/۱٠
» ویراستار؛ خودم :: ۱۳۸٦/٦/۳۱
» ۱۳۸٦/٦/٢٧ :: ۱۳۸٦/٦/٢٧
» برای عصیان که زمانی یک دختر بود. :: ۱۳۸٦/٦/۱٩
» مافيا :: ۱۳۸٦/٦/۱۸
» همون که روی بالش خالهای سرخ و زرده با چارخونه‌ی لاجوردی و خردلی. :: ۱۳۸٦/٦/۱٢
» جمله‌سازی از نوع سوم. نوش جان. :: ۱۳۸٦/٥/٢٧
» Break :: ۱۳۸٦/٥/۱٤
» رئیس :: ۱۳۸٦/٥/٩
» هاه! :: ۱۳۸٦/٥/۸
» حالا لالای لالای حالا لای لای. :: ۱۳۸٦/٥/۱
» سلسله جبال نمک :: ۱۳۸٦/٤/٢٥
» کانگراجولِیشِن! :: ۱۳۸٦/٤/۱٧
» ... که در طریقت ما کافریست رنجیدن :: ۱۳۸٦/٤/۱۳
» تاکسی :: ۱۳۸٦/٤/۱٢
» اوه، مای فیِوُرایتز! :: ۱۳۸٦/٤/٩
» ۱۳۸٦/٤/۸ :: ۱۳۸٦/٤/۸
» شاید که آینده ... :: ۱۳۸٦/٤/٧
» ۱۳۸٦/٤/٦ :: ۱۳۸٦/٤/٦
» پلیز یوز فلاش تانک اَفتِر یور قَهوه‌ای‌زِیشن* :: ۱۳۸٦/۳/٢٢
» نو کامنت. :: ۱۳۸٦/۳/۱٦
» مدینه ی فاصله :: ۱۳۸٦/۳/٦
» تکه نمایشنامه - مارلا و غول چراغ. گروه سنی الف. :: ۱۳۸٦/٢/٢٦
» ۱۳۸٦/٢/٢٠ :: ۱۳۸٦/٢/٢٠
» آدم گاهی شبیه شعرهایش زندگی نمی کند. :: ۱۳۸٦/٢/۱۸
» شعار، اِفِه، قيافه، همچين چيزی. :: ۱۳۸٦/٢/۱٦
» ۱۳۸٦/٢/۱۱ :: ۱۳۸٦/٢/۱۱
» ۱۳۸٦/٢/٤ :: ۱۳۸٦/٢/٤
» ۱۳۸٦/٢/٢ :: ۱۳۸٦/٢/٢
» ۱۳۸٦/۱/٢٧ :: ۱۳۸٦/۱/٢٧
» تریلوژی؛ آبی، آبی، زرد کمرنگ :: ۱۳۸٦/۱/٢۱
» ذائقه :: ۱۳۸٦/۱/۱٩
» ۱۳۸٦/۱/۱٧ :: ۱۳۸٦/۱/۱٧
» ۱۳۸٦/۱/۱٥ :: ۱۳۸٦/۱/۱٥
» اُوِر اَند اُوِر آی لوک اين يور آيز ... :: ۱۳۸٦/۱/۱٢
» ۱۳۸٦/۱/٩ :: ۱۳۸٦/۱/٩
» عيده و باز کبوترا خواب می‌بينن ماهی شدن. شيرن و نعره می‌کشن عکس رو ده شاهی شدن. :: ۱۳۸٦/۱/٥
» ۱۳۸٥/۱٢/۱۱ :: ۱۳۸٥/۱٢/۱۱
» گيلاس :: ۱۳۸٥/۱٢/۱٠
» هذيانی که سحرآميز می‌شود و مارپيچ تنم را بالا می‌رود تا عطش. :: ۱۳۸٥/۱٢/٤
» به وقت زمستان. همينطوری. بی خودی. بی جهت. بی دليل. :: ۱۳۸٥/۱۱/۳٠
» انگيزه به ميزان لازم :: ۱۳۸٥/۱۱/٢۳
» التيام :: ۱۳۸٥/۱۱/٢٠
» دختره اینجا نشسته ... :: ۱۳۸٥/۱۱/۱٦
» ۱۳۸٥/۱۱/۱٤ :: ۱۳۸٥/۱۱/۱٤
» ۱۳۸٥/۱۱/۱۱ :: ۱۳۸٥/۱۱/۱۱
» که گذشت از سر ما هرچه که بود ... :: ۱۳۸٥/۱۱/٩
» معرفت نفس :: ۱۳۸٥/۱۱/٧
» ۱۳۸٥/۱٠/٢۱ :: ۱۳۸٥/۱٠/٢۱
» آبریزش بینی :: ۱۳۸٥/۱٠/۱٩
» بعد از مدت‌ها ... :: ۱۳۸٥/۱٠/۱٧
» قاصر :: ۱۳۸٥/۱٠/۱۳
» ورنیه :: ۱۳۸٥/۱٠/۱٠
» این روزها :: ۱۳۸٥/۱٠/٤
» احسان :: ۱۳۸٥/٩/٢٠
» ۱۳۸٥/٩/۱٧ :: ۱۳۸٥/٩/۱٧
» !Don’t race baby :: ۱۳۸٥/٩/۱٥
» مناظره :: ۱۳۸٥/٩/۱۳
» مشاجره از نوع اسکارلاتی :: ۱۳۸٥/٩/۱۱
» ۱۳۸٥/٩/٩ :: ۱۳۸٥/٩/٩
» Red hot chili pepper :: ۱۳۸٥/٩/۳
» پر+واز :: ۱۳۸٥/۸/٢٧
» Pragmatism :: ۱۳۸٥/۸/٢٥
» اصلاح نژاد :: ۱۳۸٥/۸/٢٢
» هارُر انيميشن ---> خشانت دارد بَبَم جان! :: ۱۳۸٥/۸/٢٠
» کلَسيفيکِیشِن :: ۱۳۸٥/۸/۱۸
» هويج خوشبخت :: ۱۳۸٥/۸/٧
» No comment :: ۱۳۸٥/۸/٥
» ۱۳۸٥/۸/۳ :: ۱۳۸٥/۸/۳
» Possibility :: ۱۳۸٥/٧/٢٧
» حديث همين هفته :: ۱۳۸٥/٧/٢٥
» ۱۳۸٥/٧/٢۳ :: ۱۳۸٥/٧/٢۳
» تيت زائوئيه استانسکو رفته ماماليگا بپزه ... :: ۱۳۸٥/٧/٢٢
» یکی بود، هيچکس نبود. :: ۱۳۸٥/٧/٢٠
» ۱۳۸٥/٧/۱٦ :: ۱۳۸٥/٧/۱٦
» ۱۳۸٥/٧/۸ :: ۱۳۸٥/٧/۸
» ۱۳۸٥/٧/٦ :: ۱۳۸٥/٧/٦
» ۱۳۸٥/٧/٥ :: ۱۳۸٥/٧/٥
» اعتراضيه :: ۱۳۸٥/٧/۱
» ۱۳۸٥/٦/٢٥ :: ۱۳۸٥/٦/٢٥
» ۱۳۸٥/٦/٢۱ :: ۱۳۸٥/٦/٢۱
» کنج :: ۱۳۸٥/٦/٢٠
» ذی شعور :: ۱۳۸٥/٦/۱٢
» اينک نوستالژی :: ۱۳۸٥/٦/۱۱
» وصیت نامه از بابِ احتیاطِ واجب اندر این شب که نامعقول می گذرد. :: ۱۳۸٥/٦/۸
» ۱۳۸٥/٦/٤ :: ۱۳۸٥/٦/٤
» ۱۳۸٥/٦/٢ :: ۱۳۸٥/٦/٢
» !stop :: ۱۳۸٥/٥/٢٩
» بهشت زیر پای خواهران هم هست! :: ۱۳۸٥/٥/٢٩
» مغنی ملولم دو تايی بزن :: ۱۳۸٥/٥/۱٧
» افکت :: ۱۳۸٥/٥/۱٤
» اصالت خانوادگی :: ۱۳۸٥/٥/۱٠
» جوابيه! :: ۱۳۸٥/٥/٩
» شجره نومچه :: ۱۳۸٥/٥/٧
» ۱۳۸٥/٥/٧ :: ۱۳۸٥/٥/٧
» ۱۳۸٥/٥/٥ :: ۱۳۸٥/٥/٥
» زيارت آقا با ته تغاريها (مرزبان و محبوبه) حاجی اين سفر همراهمون نبود. * :: ۱۳۸٥/٥/٤
» خود اگر شاهکار خدا بود يا نبود :: ۱۳۸٥/٥/٢
» چموش :: ۱۳۸٥/٤/۳۱
» ۱۳۸٥/٤/٢۸ :: ۱۳۸٥/٤/٢۸
» ۱۳۸٥/٤/۱٠ :: ۱۳۸٥/٤/۱٠
» صبوری! :: ۱۳۸٥/٤/٥
» زمین کجه :: ۱۳۸٥/٤/٤
» آلزایمر :: ۱۳۸٥/٤/۳
» پِی اَتِنشِن پلیز! :: ۱۳۸٥/۳/۳۱
» نوستالجیا :: ۱۳۸٥/۳/٢٩
» ۱۳۸٥/۳/٢۸ :: ۱۳۸٥/۳/٢۸
» ۱۳۸٥/۳/٢۸ :: ۱۳۸٥/۳/٢۸
» تعطیلات :: ۱۳۸٥/۳/٢٧
» و اما ... :: ۱۳۸٥/۳/٢٥
» مصطفی و خانوم والده :: ۱۳۸٥/۳/٢۳
» دوست ِ سال هفتاد و هفت :: ۱۳۸٥/۳/٢٢
» طلاق :: ۱۳۸٥/۳/۱٤
» محک :: ۱۳۸٥/۳/۱۱
» ۱۳۸٥/۳/٩ :: ۱۳۸٥/۳/٩
» جوابيه :: ۱۳۸٥/۳/۸
» خودشیفتگی :: ۱۳۸٥/۳/٧
» اين روزها :: ۱۳۸٥/۳/٥
» ايثار :: ۱۳۸٥/٢/۳٠
» در باب نمايشگاه کتاب :: ۱۳۸٥/٢/٢٦
» ۱۳۸٥/٢/٢٠ :: ۱۳۸٥/٢/٢٠
» تو قیاس از خویش می گیری ... :: ۱۳۸٥/٢/۱۸
» ۱۳۸٥/٢/۱٥ :: ۱۳۸٥/٢/۱٥
» آسياب شکنجه :: ۱۳۸٥/٢/۱٢
» ۱۳۸٥/٢/٩ :: ۱۳۸٥/٢/٩
» شاعر ميگه: ای عشق همه بهانه از توست! :: ۱۳۸٥/٢/٤
» دستهایم را در باغچه می کارم :: ۱۳۸٥/٢/۱
» بدون تيتر :: ۱۳۸٥/۱/٢۸
» ۱۳۸٥/۱/٢٢ :: ۱۳۸٥/۱/٢٢
» باز نستانيم چون درباختيم ... :: ۱۳۸٥/۱/٢۱
» بله رسم روزگار چنين است :: ۱۳۸٥/۱/۱٦
» تريلوژی اصفهان :: ۱۳۸٥/۱/۱٢
» ۱۳۸٥/۱/۳ :: ۱۳۸٥/۱/۳
» ميان ماه من تا ماه گردون ... :: ۱۳۸٤/۱٢/٢٦
» ۱۳۸٤/۱٢/۱٩ :: ۱۳۸٤/۱٢/۱٩
» ۱۳۸٤/۱٢/۱٧ :: ۱۳۸٤/۱٢/۱٧
» ميم مرامتو! :: ۱۳۸٤/۱٢/۱٢
» تمام اش کنيد، ماشه را بکشيد، اما ... :: ۱۳۸٤/۱٢/۱٠
» گمشده :: ۱۳۸٤/۱٢/۸
» من پاکِت ميکنم، پس هستی! :: ۱۳۸٤/۱٢/٥
» ۱۳۸٤/۱۱/٢۸ :: ۱۳۸٤/۱۱/٢۸
» ۱۳۸٤/۱۱/٢٥ :: ۱۳۸٤/۱۱/٢٥
» برای سين يور زاده! :: ۱۳۸٤/۱۱/٢٥
» بدون شرح :: ۱۳۸٤/۱۱/۱٧
» کز دیو و دد ملولم و سه نقطه :: ۱۳۸٤/۱۱/۱٥
» ۱۳۸٤/۱۱/۱٤ :: ۱۳۸٤/۱۱/۱٤
» تلويزيون :: ۱۳۸٤/۱۱/۱٢
» ۱۳۸٤/۱۱/٤ :: ۱۳۸٤/۱۱/٤
» ۱۳۸٤/۱۱/٢ :: ۱۳۸٤/۱۱/٢
» ۱۳۸٤/۱۱/۱ :: ۱۳۸٤/۱۱/۱
» بانوی من تو در من / سرگیجه های بعد از نوشیدن شرابی :: ۱۳۸٤/۱٠/٢٩
» اوه مای گاد! :: ۱۳۸٤/۱٠/٢۸
» ۱۳۸٤/۱٠/٢۳ :: ۱۳۸٤/۱٠/٢۳
» اوه، مای فِيوُرايتززز!!! :: ۱۳۸٤/۱٠/۱٧
» در ساعت ۵ عصر :: ۱۳۸٤/۱٠/۱۳
» هشت و هشت دقيقه ی نيمه شب :: ۱۳۸٤/۱٠/۱۱
» که تو اینقدر زود تمام می شوی، خانوم! :: ۱۳۸٤/۱٠/٢
» علايق مازوخيستی :: ۱۳۸٤/۱٠/٢
» ۱۳۸٤/٩/٢٤ :: ۱۳۸٤/٩/٢٤
» ممممم... :: ۱۳۸٤/٩/٢۱
» ۱۳۸٤/٩/۱۸ :: ۱۳۸٤/٩/۱۸
» الف لام ميم :: ۱۳۸٤/٩/۱۳
» ۱۳۸٤/٩/۱٢ :: ۱۳۸٤/٩/۱٢
» آقايون بفرمائين، خانوما بفرمائين * :: ۱۳۸٤/٩/٩
» هيچ، صفر ِ مضاعف، يا هر چيزی شبيه اين :: ۱۳۸٤/٩/٤
» آنکه راه افتاد روزی مستِ مست :: ۱۳۸٤/۸/٢۳
» بی عنوان برای پاييز ِ امروزم :: ۱۳۸٤/۸/۱٩
» ۱۳۸٤/۸/۱ :: ۱۳۸٤/۸/۱
» ۱۳۸٤/٧/۳٠ :: ۱۳۸٤/٧/۳٠
» « نان و پنیر و هق هق» :: ۱۳۸٤/٧/٢۱
» دامبال و ديمبال :: ۱۳۸٤/٧/٢٠
» در کوچه باد می آيد ... :: ۱۳۸٤/٧/۱٥
» ۱۳۸٤/٦/٢٦ :: ۱۳۸٤/٦/٢٦
» امروز خاورميانه بودم :: ۱۳۸٤/٦/٧
» ديوارها از هر سو ... :: ۱۳۸٤/٥/۳۱
» تو جيک جيک ميکنی، پس هستی! :: ۱۳۸٤/٥/۱۳
» ۱۳۸٤/٥/٤ :: ۱۳۸٤/٥/٤
» تعطيلات ... :: ۱۳۸٤/٤/٢٥
» آفتاب پرست دوساله :: ۱۳۸٤/٤/۱٦
» آنتراکت :: ۱۳۸٤/٤/۱٤
» آيند و روند ... :: ۱۳۸٤/٤/٧
» ۱۳۸٤/٤/۳ :: ۱۳۸٤/٤/۳
» مهمه؟ :: ۱۳۸٤/۳/٢۱
» ليلی با من نيست :: ۱۳۸٤/۳/۱٦
» ديگی ديگی ديگی ... يا ربابا ... :: ۱۳۸٤/۳/٥
» دو سوت! :: ۱۳۸٤/۳/٢
» تعطيلات خوش بگذره آقای دِ رِ ک! :: ۱۳۸٤/٢/۳۱
» برای مخاطب خاص* :: ۱۳۸٤/٢/٢٦
» ۱۳۸٤/٢/٢٢ :: ۱۳۸٤/٢/٢٢
» همينجوری :: ۱۳۸٤/٢/۱٢
» رقصی چنين ميانه ی ميدانم آرزوست... :: ۱۳۸٤/٢/٦
» هشدار برای صُغرا ۱۱ !!! :: ۱۳۸٤/۱/۳۱
» خالی نبودن عریضه :: ۱۳۸٤/۱/٢٠
» بی گدار :: ۱۳۸٤/۱/۱٧
» ننه ! :: ۱۳۸٤/۱/٢
» توهم:‌«بهار خنده زد و ارغوان شکفت»! :: ۱۳۸۳/۱٢/٢٦
» تکرار نخواهم شد! :: ۱۳۸۳/۱٢/٧
» گفتگوی تمدنها ! :: ۱۳۸۳/۱۱/٢٦
» ... :: ۱۳۸۳/۱۱/٢٥
» نگو بزرگ شدم، نگو... که سخته! :: ۱۳۸۳/۱۱/۱٩
» نه آبی ، نه سپيدم هنوز! :: ۱۳۸۳/۱۱/٦
» فرويديسم! آنتی نظريه ی چرت پردازيسم! :: ۱۳۸۳/۱٠/٢۱
» واژه ها پيامبران بارانند :: ۱۳۸۳/۱٠/٦
» ! my love is my engine and you might be fuel :: ۱۳۸۳/٩/۱٢
» ۱۳۸۳/٩/٥ :: ۱۳۸۳/٩/٥
» آتشی را که در ‌آن زيسته ای سرد مکن،با غمش سخت بمان... :: ۱۳۸۳/۸/٢٠
» ارائه بليت نشانه شخصيت شماست! :: ۱۳۸۳/٧/٢٥
» من نمیدونم چی گفتم، تو هم ندونی بهتره!! :: ۱۳۸۳/٦/٢٤
» ؟! :: ۱۳۸۳/٥/۱٧
» ۱۳۸۳/٥/۳ :: ۱۳۸۳/٥/۳
» ۱۳۸۳/٤/٢۸ :: ۱۳۸۳/٤/٢۸
» اسف‌بار :: ۱۳۸۳/٤/٩
» و اما: :: ۱۳۸۳/۳/٢٠
» آفتاب پرستها هم گاهی سردشون میشه! :: ۱۳۸۳/٢/۱٢
» باغ وحش شیشه‌ای :: ۱۳۸۳/٢/۸
» ای آب روشن من تو را با معيار عطش می سنجم. :: ۱۳۸۳/۱/٢۱
» ۱۳۸۳/۱/۱٤ :: ۱۳۸۳/۱/۱٤
» آفتاب پرستا آمدن عید مبارک بادت! :: ۱۳۸۳/۱/٧
» آفتاب پرست زده به سيم يکی مونده به آخر! :: ۱۳۸٢/۱۱/۳٠
» ۱۳۸٢/۱۱/٧ :: ۱۳۸٢/۱۱/٧
» که من خورد و خمیرم،همین الان میمیرم! :: ۱۳۸٢/۱٠/۳٠
» کاش من حبه انگور بودم! :: ۱۳۸٢/۱٠/٢٢
» ۱۳۸٢/۱٠/۳ :: ۱۳۸٢/۱٠/۳
» پینوکیو :: ۱۳۸٢/٦/۱٠
» ۱۳۸٢/٤/٢٩ :: ۱۳۸٢/٤/٢٩
» حکایت آفتاب پرستی که میخواست معلم شود! :: ۱۳۸٢/٤/٢٢
» رویای نیمه شب تابستان :: ۱۳۸٢/٤/۱٦
» بی‌نهایت :: ۱۳۸٢/٤/۱٦
» ۱۳۸٢/٤/۱٦ :: ۱۳۸٢/٤/۱٦
+ نوشته شده در توسط آزاده رحيمي