۱۳۸٥/۱۱/۳٠
به وقت زمستان. همينطوری. بی خودی. بی جهت. بی دليل.

آدم یک روزهایی همینجوری مردنش می‌گیرد. یک روزهایی همینطوری. به همین قاعده که برف می‌بارد و یک دانه‌ش می‌نشیند روی دماغ آدم وقتی دارد برای خودش زیر لب آواز می‌خواند؛ دِلِی دِلِی به یادبود تاریخی که خودش هم نمی‌داند کِی بود که از کوچه خاکیِ پشتِ آزمایشگاه خاکِ سر بلوار کفتر گرفته بودند که ببرند کفترخانه‌ی پشت بام ِ خانه‌ی فرهاد کفترباز،جا بدهند که یخ نزند زبان‌بسته از سرما. همین وقت بود انگار؛ مورخ همین برفی که نشست روی دماغ من. همین دماغ من که انقدر دلش می‌خواهد بسوزد از گریه و اشکش از همین مجرا در برود و راه بیفتد پایین و هی دلش بسوزد که انگار همین دیروز بود که به هیچ کس هم ربطی نداشت که مصطفی به تاریخ همان روزها عاشق آن تکه مویی شده بود که پشت کله ام می‌بستم و به بهانه‌ی دعوا هی گیس مرا می‌کشید، هی گیس مرا می‌کشید و از دیوار همان خانه‌باغی که فیلم مراد برقی را آنجا بازی می‌کردند سرک می‌کشیدیم و باغ را نشان می‌دادیم که: هووووووَِوَوَوَه چقدر درخت، و استخر را؛ که هوووووَوَوَوَه چقدر آب و چقدر دلمان می‌خواست تمام کاغذهای دفترمشقهای دنیا را قایق می‌کردیم که توی آن استخر بادبان بکشیم بالا و هی داد بزنیم و هی کشتی هامان هردم غرق شوند و مادرم مرا خِرکش ببرد خانه و مصطفی هی اشک بشود توی چشمهام که حالا به من چه که باباش وقت دعوا به بچه‌ها فحش ناموس می‌داد و مصطفی همان‌ها را وقت دعوا به بچه‌های دیگر حواله.

از همین دانه برف‌ها، از همین‌ها که حالا دوست دارم بگذارم داخل کیسه فریزر و بچپانم کیسه کیسه توی یخچال که تابستان هم آدم برفی بسازیم که وقتی تمام می‌شود، دستهامان که گرم می‌شود گزگز کند و قلقلک بیاید و سِر بشود که ... . همین دانه برف‌ها که انقدر ریزند که دستخط همان آکِله، که جزوه‌های شیمی‌ش را انقدر ریز می‌نوشت که نمی‌شد بخوانی و حوصله بود که هی سر می‌رفت و شعر می‌شد سر کلاس و حاشیه‌ی کتاب که هی سیاه می‌شد.

آدم یک روزهایی همینطوری بیخودی مردنش می‌گیرد. به همین وقتِ حالا که هی برف می‌بارد و من دوست دارم دستهایم را بردارم ببرم هواخوری حوالی ِ همان روزها که انقدر برف داشت که انگار آب نمی‌شد و مصطفی هی بی‌خودی موهام را بکشد به بهانه‌ی بازی ... یک وقت‌هایی همینطوری بی موقع. پشت میز. سرِکار.

 

+ نوشته شده در ۳:٤۸ ‎ب.ظ توسط آزاده رحيمي
۱۳۸٥/۱۱/٢۳
انگيزه به ميزان لازم

باید یاد بگیرم با کفش پاشنه بلند هم رانندگی کنم،

یه چی تو مایه‌های اینکه: بُکُشم و خوشگلم کن.

+ نوشته شده در ٤:٢٢ ‎ب.ظ توسط آزاده رحيمي
۱۳۸٥/۱۱/٢٠
التيام

 

یک وقت هایی هست که آدم بیست و هشت سالش تمام می شود. من هم آدم هستم. دیروز هم از همان وقت‌ها بود.     

...

حالا دراز کشیده ام اینجا؛ وسطِ همین دشت که اینقدر وسیع است. که اینقدر آفتاب دارد. که اینقدر ابر دارد. که آن ته ته‌های افقش را که نگاه ‌کنی معلوم نیست سهم آسمان به زمین می‌چربد یا زمین به آسمان. حالا؛ همین دشت. حالا که وارد بیست و نه شدم و یک سالِ دیگر مانده که بیست و ده ساله شوم. می‌بینید؟ دارم با انگشت اشاره همین را نشان می‌دهم؛ همین دشت را.

+ نوشته شده در ۳:۱٦ ‎ب.ظ توسط آزاده رحيمي
۱۳۸٥/۱۱/۱٦
دختره اینجا نشسته ...

 

بچه ها را دیده اید؟

وقتی مادرشان دعواشان می کند،

حتا وقتی کتک می خورند

اول خودشان را به در و دیوار می کوبند

بعد دوباره به آغوش همان مادر پناه می برند.

دیشبِ من هم همینطوری.

به اضافه: عکس از اینجا

+ نوشته شده در ٥:٢٦ ‎ب.ظ توسط آزاده رحيمي
۱۳۸٥/۱۱/۱٤
 

بعضی وقت‌ها که توی خیابان یا پیاده‌رو راه می‌روم، دستم را توی جیبم که می‌کنم حس می‌کنم بیشتر با خودم تنها هستم. بیشتر با خودم هستم.

به اضافه: روی پل عابر پیاده حتا بیشتر. می فهمید؟ اینطوری بیشتر با خودم می‌شوم.

+ نوشته شده در ۸:٥٦ ‎ب.ظ توسط آزاده رحيمي
۱۳۸٥/۱۱/۱۱
 

در راستای اين نذری‌های کم خورشت:

کار نیکو کردن از پر کردن است.

+ نوشته شده در ٧:٤٧ ‎ب.ظ توسط آزاده رحيمي
۱۳۸٥/۱۱/٩
که گذشت از سر ما هرچه که بود ...

من چند روز است همین جا گوشه‌ي اتاقم یک نمازخانه‌ی شخصی درست کرده‌ام. توی نمازخانه‌ام آرام می‌گیرم می‌خوابم. این نمازخانه با آن یکی‌ها خیلی فرق دارد. اینجا فقط باید خوابید. بعد خواب می‌بینم دارم نماز می‌خوانم. خواب می‌بینم دارم می‌روم سفر. خواب می‌بینم دارم از بالای ساختمان بلندی پرت می‌شوم پایین. خواب می‌بینم دارم آهنگ " پارسال بهار دسته جمعی رفته بودیم زیارت " گوش می‌کنم. خواب می بینم خانوم زر نشسته آن گوشه برای یک کسی که معلوم نیست لالایی می خواند. خواب می‌بینم که خواب‌هایم یادم می‌ماند. یادم می‌ماند که مدت‌هاست چیزی برای از یاد بردن ندارم. از خواب می‌پرم و می‌بینم که پابرهنه پله‌ها را تا نیمه پایین رفته‌ام.

یک دستم را توی جیبم می‌کنم و برمی‌گردم بالا، برمی‌گردم توی تخت و یادم می‌آید من هیچوقت یک نمازخانه‌ی کوچک به سبک مدیسی‌ها توی اتاقم نداشتم که خانوم زر کُنج ش بنشیند لالایی بخواند و از آن طرف صدای بوق ماشین‌هایی بیاید که می‌دانم حوالی‌ش راه ماشین رو ندارد. نمی‌دانم خوابم را می‌فهمید. از آن خواب‌ها که آدم باورش می‌شود که گوشه‌ی اتاقش نمازخانه دارد که ...

+ نوشته شده در ٧:٠٩ ‎ب.ظ توسط آزاده رحيمي
۱۳۸٥/۱۱/٧
معرفت نفس

می‌گم خدا خر رو می‌شناسه که به‌ش شاخ نمی‌ده. بعد باز هم خودم می‌گم خدا یه وقتایی دست و بالش که شلوغ می‌شه حواسش پرت می‌شه و به خر هم شاخ می‌ده. من الان خودم یه گونه‌ی جدید هستم از نوع حمار؛ یه خر شاخ دارم. یه خر شاخ‌دار.

+ نوشته شده در ٩:٢٩ ‎ب.ظ توسط آزاده رحيمي